Asma Tavan

Klasik tavan sistemine göre %95’ e yakın ölçüde daha hafif olan bu sistem,binanın yükünü hafifletmekle birlikte, kolay ve hızlı montaj-demontaj avantajı sağlamaktadır. Aynı zamanda bu sistemlerin yangına karşı dayanıklılığı, yankılanmaları kesmesi ve ısı kayıplarını önleyerek sesleri yutması özelliği tercih edilmesinin başlıca sebeplerindendir.

Havalandırma kanalları, elektrik, yangın, ısıtma-soğutma ve sıhhitesisatlara istenildiğinde sorunsuz ve çabuk müdahale edilmesine fırsat tanıyan bu sitemler, yapılarda insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen nem ve terleme sorunlarının da önüne geçerek, temizlenmesi kolay, çağdaş ve estetik yapısal çözümler üretilmesine zemin oluşturur.